Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Västra Götalandsregionen

Kontakt

Marie Cullberg

0727-27 28 31

marie.cullberg@vgregion.se

Cafédialog Hälso- och sjukvårdsnämnden Mittenälvsborg

Hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg genomförde medborgardialog den 5 och 6 november 2013. Metoden som valdes var cafédialog. Metodens mål är att i en caféliknande miljö skapa intima samtal med deltagarna i ett eller ett flertal förvalda ämnen.

Syfte

Cafémetoden syftar till att skapa ett intimt samtal mellan ett litet antal deltagare.

 

Process

  • Metoden utförs bäst på ett café eller i en caféliknande miljö.
  • En person är samtalsledare och en person antecknar, alternativ antecknar samma person som är samtalsledare.

Cafédialogerna var öppna för alla. Men inför dialogerna skickade nämnden ut 300 personligt adresserade inbjudningar per kommun. 100 stycken till personer i åldrarna 19-30, 100 till åldrarna 31-50 och 100 till 50+ samt annonserade i dagspress. Pressmeddelande och information på nämndens webbsida har också använts som information inför dialogen. De flesta som kom och deltog var pensionärer. Ingen deltagare var under 30. Hur når vi dem? Detta är ett medskick till andra som utför cafédialog.


Cafédialogen är bra för att skapa förtroende mellan invånare och förtroendevald samt för att väcka frågor. Jag ställer mig tvekande till att kunskapsinhämtning är av värde efter frågorna kräver en hög kunskapsnivå om KOK-bok, den politiska styrmodellen för VGR och gränssnitt mellan region och kommun och det saknas. Bristen på konkreta åtgärder riskerar när återkopplingen görs till deltagarna att rasera det förtroende som byggts upp under själva dialogen.
Tidsbegränsningen var bra, längre behövs inte när grupperna är små och alla får möjlighet att uttrycka sig.
Ett nära samarbete med presidiet och en tydlig handlingsplan med vem som ansvarar för vad har varit positivt genom arbetet och rekommenderas. Det är också viktigt att politikerna känner att det är deras dialog och att vi tjänstemän enbart är ett stöd i deras arbete.


Tanken att en förtroendevald skulle vara samtalsledare och en annan antecknar fungerade inte speciellt bra. Bättre att låta en och samma göra båda jobben. Eftersom grupperna mår bäst av cirka 5-6 deltagare blev grupperna snabbt för stora eftersom det bara var mellan tre och sex förtroendevalda på plats.


Kundenkät
Deltagarna ombads att fylla i en enkät med frågor om kansliets förarbete samt deras upplevelse av dialogen.

 

Resultat

Alla som svarade på ”kundenkäten” upplevde dialogen som positiv. Lokalerna och fikat upplevdes som bra av samtliga men man påpekade att man borde varit på ett kafé istället för värdshuset i Vårgårda. Alla utom en tyckte att gensvaret var bra. En tyckte att uppslutningen var alldeles för dålig. Kritiken kom från politiker i Alingsås men hade fler kommit hade lokalen blivit för trång och metoden med intima cafésamtalet hade inte fungerat.


Det framkom klagomål på att man trodde att det var vårdcentralerna som bjöd in till dialog. Men det är svårt att vara mycket tydligare än att skriva att hälso- och sjukvårdsnämnden Mittenälvsborg bjuder in till dialog. Missförståndet tyder på att kännedomen om nämnden och kunskapsnivån om Västra Götalandsregionens styrmodell är låg.

Efter medborgardialogerna har sammanställningar gjorts av tjänstemän på hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.


Information om dialogerna har återrapporterats på nämndsammanträden, både muntligt och skriftligt. Skolorna har fått skriftlig återkoppling om dialogmötena med ungdomarna.


Efter cafédialogerna fick deltagarna återkoppling med resultatet via e-post eller via vanlig post. Artikel i Alingsås Tidning samt insändare till lokaltidningarna om cafédialogerna och dess resultat.

Senast ändrad:
2017-04-10

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?