Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Vårgårda

Kontakt

Robert Hagström
Folkhälsosamordnare samt ansvarig tjänsteman medborgardialog

0322-600600

robert.hagstrom@vargarda.se

Medborgardialog om framtidens äldreboenden

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Kommunen ville få ett bättre underlag till kommuns arbeta med att utveckla äldreboendena samt underlag till kommande äldreplan.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målet med medborgardialog var att få ett bättre underlag till kommuns arbeta med att utveckla äldreboendena samt underlag till kommande äldreplan.

Process - Så gjorde vi

För att informera om denna medborgardialog använde vi oss av annonser i lokalpressen, information på kommunens hemsida, affischering samt direktkontakt med olika pensionärsorganisationer.

Medborgardialogen genomfördes med hjälp av metoden cafédialog. På dialogen deltog 36 medborgare samt förtroendevalda och tjänstemän från kommunen. En övervägande andel av deltagande i medborgare var kvinnor.

Medborgardialogen genomfördes på en av kommunens träffpunkter för äldre och vid två tillfällen (eftermiddag och kväll)

I samband med medborgardialogerna fanns det möjlighet att fylla i en enkät om framtidens äldreboenden. Enkäten fanns tillgänglig på Vårgårda kommuns hemsida. Vi fick in 19 enkätsvar, tre män och 13 kvinnor (tre av enkäterna var frågan om kön inte besvarad). Medelålder på de som svarade på enkäterna var 65 år.

Resultat - Så blev det

Det finns ett stor intresse och önskemål om ha fortsatta dialoger med kommunen. Resultatet av dialogen ska använda i kommande arbete med framtidens äldreboende och äldreomsorgsplan. Resultatet kan också komma att användas i samband med kommuns arbete kring revidering av översiktsplanen.

För att kunna återkoppla till de som deltog i medborgardialogen, fick deltagarna skriva sina e-postadresser på en lista. Sammanställningen av dialogen lades också ut på kommunens hemsida.

Vi är överlag nöjda med responsen och antalet deltagare. Det vi måste fundera på till kommande dialoger är hur vi får med fler män, så att könsfördelningen blir något jämnare.

Erfarenheter vi har fått efter dessa dialoger är bland annat att det finns ett stort behov medborgare att träffa företrädare från kommunen, både förtroendevalda och tjänstemän. Detta märktes då trots uppmaningar att tänka framåt, tenderade dialogerna att fokusera mer på då- och nutid än framtid.

Anledning till att relativt många medborgare kom på dessa dialoger tror vi beror på att målgruppen för dialogerna var definierade samt att frågeställningen, framtidens äldreboende, var väl avgränsad.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?