Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Sigtuna

Kontakt

Sara Rahm Pernold, utvecklingsledare

08-591 260 85

sara.rahm-pernold@sigtuna.se

Sigtunas Äldredialog

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Hälften av alla invånare över 65 år i Sigtuna kommun har varit med och tyckt till om vår framtida äldreomsorg.

Bakgrund

För att säkra god kvalitet och långsiktighet i äldreomsorgen beslutade Äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun att prioriteringar skulle slås fast i en äldreomsorgsplan för åren 2015-2024.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet med Äldredialogen var att lyssna in synpunkter och förslag från kommunens seniorer om framtidens äldreomsorg.

Process - Så gjorde vi

Dialogmöten hölls vid fem tillfällen i kommunens olika stadsdelar. Där de fick framföra sina synpunkter och förslag på hur framtidens äldreomsorg ska utformas Totalt deltog 369 engagerade seniorer i mötena. Enkäten besvarades av drygt 3 100 personer. Därmed har över hälften av kommunens seniorer varit med och tyckt till om kommunens äldreomsorg.


Fackliga representanter och intresseföreningarna PRO, SPF, Anhörigföreningen, Väntjänsten och Märsta Finska pensionärer involverades i framtagandet av frågeställningar och inbjudningar till mötena.


För att väcka stort intresse inför Äldredialogen i augusti 2014 annonserades vid flera tillfällen i lokaltidningen under sommaren. På inrådan av intresseföreningarna så skickades även en personlig inbjudan till Äldredialogen till alla över 65 år i Sigtuna kommun ut. En enkät skickades tillsammans med svarskuvert ut tillsammans med inbjudan för att möjliggöra för alla att delta. Det gick även att besvara enkäten på hemsidan.


Dialogmötena genomfördes med hjälp av storgruppsmöten där alla som deltog fick komma till tals och göra sin röst hörd. Dialogdeltagarna arbetade i grupper kring arbetsböcker med olika frågeställningar. Dialogen visade tydligt att personalen är det allra viktigaste för att säkra en god kvalitet i äldreomsorgen. Särskild vikt läggs vid personalens kunnande och kompetens samt bemötande. Byggandet av fler äldreboenden, större möjligheter till sociala fritidsaktiviteter och mat av god kvalitet i äldreomsorgen är andra önskemål som framförts i dialogen. Förslagen har förts in i Sigtuna kommuns Äldreomsorgsplan och har haft en direkt påverkan på vilka satsningar som ska genomföras inom äldreomsorgen under de kommande åren.


Återkopplingen till deltagarna i Äldredialogen har skett genom personligt brev, en utskickad broschyr med bilder och sammanfattning av resultatet samt genom en film från mötena som publicerats på hemsidan.


Intresseföreningarna har dessutom fått resultatet muntligt presenterat i möte med den politiska ledningen.

Resultat - Så blev det

Arbetssättet med medborgardialog har varit betydelsefullt för att utveckla kommunikationen med invånare och intresseorganisationer. Extern expertis och mötesledare samt en intern projektorganisation med en projektledare har varit nödvändig. Andra erfarenheter vi tar med oss från Äldredialogen är hur betydelsefullt ett gott förarbetet är med att ta fram rätt frågor, rekryteringsarbete och förankring i och utanför organisationen. Den stora betydelsen av trevnad genom att t.ex. bjuda på fika har vi lärt oss. Vikten av god återkoppling till deltagarna om resultatet, rätt lokaler/miljö för dialogen, fungerande teknik är ytterligare faktorer.


Då dialogen tydligt visade att personalen är vår viktigaste resurs för en god kvalité inom äldreomsorgen var ett naturligt nästa steg att genomföra motsvarande dialoger med alla medarbetare. Genom en personaldialog under december 2014 vill vi ta reda på hur medarbetare inom äldreomsorgen vill bidra till att utveckla verksamheten. Vi vill samtidigt ta reda vilka förutsättningar de behöver själva för att kunna bidra med denna utveckling.


Personaldialogen ska sedan resultera i en kompetensutvecklingsplan för medarbetare inom äldreomsorgen i Sigtuna kommun. Kompetensutvecklingsplanen ska färdigställas under våren 2015 och gälla kompetensinsatser under 2015-2016.

Senast ändrad:
2020-02-26

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?