Drottaguider – ungdomsguider på Drottninghög

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Stadsutvecklingsprojektet DrottningH arbetar med att utveckla och förändra bostadsområdet Drottninghög i Helsingborg. I projektet fanns ett behov av att kvalitetssäkra mottagandet av projektets studiebesök och samtidigt finns en stark vilja att engagera ungdomar i projektet.

Detta ledde till att vi rekryterade ungdomsguider som tillsammans med projektet och andra verksamma på Drottninghög skapade en gemensam guidad tur. Resultatet blev 6 stycken Drottaguider och en guidad tur som innehåller flera perspektiv på Drottninghög.

Bakgrund

Bakgrund och syfte
Drottninghög är ett bostadsområde som byggdes som en del av miljonprogrammet mellan år 1967 till1969. Nu driver Helsingborgs stad tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem stadsutvecklingsprojektet DrottningH för att utveckla och förändra området. Projekt DrottningH har sedan starten tagit emot en stor andel studiebesök. För att kvalitetssäkra dessa fick delprojekt Dialog 3.0 i uppdrag att ta fram en guidad tur i området. I projekten har vi också som mål att rikta oss till barn och unga och det fanns även en vilja i Dialog 3.0 att knyta ungdomsambassadörer från området till projektet. Med anledning av detta rekryterade vi och timanställde sex stycken ungdomar från Drottninghög i åldrarna 16-20 år.

Ungdomarna fick sedan ta fram en guidad tur för området tillsammans med projekt DrottningH och utifrån input från deltagarna i det fysiska nätverket Drotta (med deltagare från operativa verksamheter på Drottninghög). Vi kallar ungdomsguiderna för Drottaguider.

Process - Så gjorde vi

Vi börjande med att annonsera på området och på vår hemsida om möjligheten att jobba som Drottaguide. Ungdomarna fick sedan skicka in ansökningar och i ett nästa steg höll vi kortare intervjuer.

Utbildningen och arbetet med att ta fram den guidade turen har sedan skett i olika faser.

Fas 1: Under sportlovet jobbade vi tillsammans med ungdomarna med att ta fram konceptet för den guidade turen och de fick även lära sig grunderna i hur man guidar. Vi jobbade bland annat med kartor där de fick välja ut de platserna i området som de tycker är viktiga att berätta om när det kommet ett studiebesök. Guiderna har även lagt till personliga historier vid platser som de har haft extra koppling till som exempelvis skolan och fritidsgården.

Fas 2: I den här fasen av guideutbildningen träffades vi en gång i veckan under 5 veckor och här jobbade vi främst med att öva in materialet och på att ungdomarna skulle utvecklas som guider. I den här fasen ingick även några studietimmar då Drottaguiderna skulle öva in materialet. Fas 2 avslutades med ett genrep inför boende och verksamma på området och efter det var guiderna startklara för att ta emot guideuppdrag. Guiderna har sedan tagit emot studiebesök löpande och fått väldigt positiv feedback från deltagarna.

Fas 3: Vi har även fortsatt att fylla på deras kunskaper genom fler utbildningspass där de bland annat fått inspireras av andra guider och lära sig mer om Helsingborgs stad. Vi kommer även att fortsätta att uppdatera och inspirera Drottaguiderna regelbundet. Drottaguiderna bloggar även och skriver på vår inspirationssajt för Drottninghög som heter Drottabladet.se

Resultat - Så blev det

Resultatet har blivit 6 duktiga guider som tar emot projektets studiebesök och en guidad tur som är framtagen både ur projekt DrottningH´s perspektiv men främst ur ett boende- och ungdomsperspektiv.

Lärdomar
Studiebesöken får mervärde när det är ungdomar som själva bor på området som berättar om Drottninghög och det är många deltagare som upplever detta som positivt.
Vi upplever att engagemanget för den guidade turen har växt när en bred grupp av människor har haft möjlighet att påverka genom att vi involverade både boende och personer från olika verksamheter. Det skapar också synergieffekter att jobba tillsammans då vi nu har en tur som flera verksamheter kan använda.

Senast ändrad:
2020-01-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?