Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Kulturplan Haparanda kommun

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Genom att arbeta utifrån människors idéer har vi kunnat nå nya aktörer som normalt inte involverar sig i kommunens utveckling. Genom att delaktiggöra Haparandabor ökar vi inte bara stolthet utan vi skapar tro
på att man kan vara med och påverka.

Syfte - Därför gjorde vi det

Vårt främsta mål har varit att öka delaktigheten bland invånarna. Samtliga projekt och åtgärder som redovisas i rapporten är till stor del sådant som efterfrågats av medborgarna.

Process - Så gjorde vi

Vi har tagit fram åtgärdsanalyser i samverkan med föreningslivet, varit aktiva i lokala forum och pratat med människor inom och utom förvaltningen. Allt förarbete ledde till inriktningen och visionen om att skapa ”Den konstnärliga och lekfulla staden” där vi arbetat för att skapa en roligare stad att besöka och bo i. Allt går att läsa i slutrapporten för kulturenheten.

Kulturenheten har arbetat med följande områden för att nå målen i kulturplanen:

1. Verka för innovativ samverkan med andra finansiärer – för att kunna utveckla behöver vi
finansiering varför kulturen sökt externa medel för att möjliggöra verksamhet.

2. Stärka och förnya föreningslivet samt ökade demokratiinsatser bland unga – Målet är att
skapa förutsättningar för ökad organisering.

3. Ansvara för bokningar av kultur till skolan – Målet är att säkra ungas möjlighet till kultur samt erbjuda ett brett kulturutbud till våra invånare.

4. Stärka arrangemangsutvecklingen

5. Vidareutveckla och förmera stadens konst och utsmyckningar – Skapa en bättre levnads- och besöksmiljö i Haparanda kommun.

6. Utveckla kommunens kulturarvsmiljöer – Målet är att öka våra invånares kunskap om sin historia samt skapa stolta medborgare i Haparanda.

7. Ansvara för särskilda bidrag och bidrag mot studieförbund – Målet är att stärka folkbildningen.

8. Kreativa näringar – Lyfta fram och stärka kulturella näringar genom nätverk, evenemang och
samverkansbildningar.

Resultat - Så blev det

Resultat i siffror

Beviljade projektmedel 2 760 000 kr
Kommunalt bidrag studieförbund 1 500 000 kr

I slutrapporten kan du läsa mer om resultatet.

Senast ändrad:
2023-03-22

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?