Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Avesta
Startade 2014

Kontakt

Marie Palm

Informatör och projektledare

0226-64 50 09

marie.palm@avesta.se

Medborgarbudget Drömparken

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Styrgruppen för medborgardialog fick i uppdrag att genomföra en medborgarbudget. En medborgarbudget innebär att medborgarna, inom en ekonomisk ram, prioriterar. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla Ungdomsrådets medborgarförslag om att utveckla området kring Metropoolen, Skateparken, Avestaparken och Avestavallen. 5 miljoner kronor avsattes för projektet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla Ungdomsrådets medborgarförslag om att utveckla området kring Metropoolen, Skateparken, Avestaparken och Avestavallen. 5 miljoner kronor avsattes för projektet

Projektet har genomförts av styrgruppen för medborgardialog, med stöd på tjänstemannasidan av en projektgrupp och en arbetsgrupp.

Erfarenheter från det första medborgarbudgetprojektet i Avesta kommun togs tillvara i utformningen av projektets process, liksom erfarenheter och forskningsstöd från Sveriges kommuners och landstings medborgarbudgetnätverk.

Drömparken i Avesta

Syfte - Därför gjorde vi det

Användningen av medborgarbudgetverktyget har syftat till att öka medborgarinflytandet, och då särskilt vad gäller unga – i enlighet med Mål och Budget för Avesta kommun.

Ett mål styrgruppen satt upp för Medborgarbudget ”Drömparken” har varit att deltagandet ska överskrida normalt deltagande i process motsvarande samråd vid detaljplan. Deltagarantalet har överskridit förväntningarna. Antalet deltagare överskrider också stort övriga medborgarbudgetprojekt (med IT-stöd) i Sverige. Jämfört med föregående Medborgarbudget ”Avesta centrum) är ökningen markant. Engagemanget ökar när medborgarna ser resultat av sin medverkan.

Det andra målet har handlat om att medborgarnas förslag ska avspeglas i det som blivit resultatet av arbetsgruppens framtagande av huvudförslag. Alla de 127 förslagen har på något sätt funnits med i ett av de tre huvudförslagen, förutom förslag som:

1. Överskridit budgeten (det vill säga haft beräknade kostnader som överskrider 5 miljoner kronor)
2. Inte gått att genomföra av säkerhetsskäl (t.ex. bungy jump, som kräver utbildad personal på plats)
3. Varit förslag på verksamheter som inte kommunen kan bedriva (t.ex. Burger King och McDonalds).

Process - Så gjorde vi

Genomförande har skett i olika steg. Det första steget innefattade förberedelser, bland annat vad gäller det tekniska IT-stödet.

Det andra steget omfattande möjlighet för medborgarna att ge förslag på vad de vill kunna göra på området.

127 förslag kom in

De 127 förslagen processades i arbetsgruppen, med externt konsultstöd. Förslagen tematiserades under tre ”park”-förslag:

  • Måbra-parken
  • Sol&bad-parken
  • Sportparken

Alla 127 förslag blev en del av någon av de tre temaparkerna, utom de som:

  • överskred budgeten
  • var säkerhetsmässigt omöjliga eller
  • var förslag på sådant kommunen inte kan driva (McDonalds och Burger King till exempel),

I vissa fall bearbetades förslagen för att kunna jämkas ihop med samma typ av förslag.
Det var möjligt för förslagsställarna att hitta var just det egna förslag kommit med.

Resultat - Så blev det

1033 personer röstade.

Slutresultatet fördelade sig så här:

  • Sportparken: 465 röster (ca 45%)
  • Måbra- parken: 437 röster (ca 42%)
  • Sol&bad-parken: 131 röster (ca 13%)

Vilka har röstat?

De röstande finns i alla åldrar, men tonvikten är stark på de i åldrarna 10-19 år. Könsfördelningen var i det närmaste helt jämn. 

Sportparken invigdes våren 2014.

Senast ändrad:
2022-03-15

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?