Exempel

Information

Ort Bromölla

Kontakt

Rebecka Klevendal, verksamhetsutvecklare
0456-8227140
709-171033
rebecka.klevendal@bromolla.se

Ny översiktsplan för Bromölla

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Genom frågefoldrar till kommunens hushåll, dialog på en utställning och en workshop för ungdomar samlades synpunkter in till arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Bakgrund

I arbetet med att ta fram en helt ny översiktsplan för Bromölla kommun var det viktigt att tidigt involvera medborgarna för att översiktsplanen skulle få en bred demokratisk förankring ute i samhället.

Process - Så gjorde vi

Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande skickade tidigt ut en folder till alla hushåll med rubriken ”Hur vill du att det ska vara att leva i Bromölla år 2030? I foldern fanns en karta och fem rubriker som medborgarna uppmanades att lämna synpunkter under.

Rubrikerna var:

  • det här är min vision, det här tycker jag är bra idag,
  • det här är hållbar utveckling för mig,
  • så här vill jag bo, det här vill jag förändra.

Det fanns också möjlighet att rita och markera på kartan. Svarsfrekvensen blev inte så stor som man hoppats men de svar som inkom, knappt 100, gav en hyfsat samstämmig bild över vad som var viktigt at bevara och vad som behövde utvecklas i kommunen. Alla inkomna svar delades upp i kategorier och sorterades så att man kunde urskilja vilka som förekom mest osv.

En monter på en mindre mässa i samverkan mellan företagare och kommunala verksamheter sattes upp under kommunens ”bo-dagar”.

På kartor som täckte in kommunens alla samhällen fanns möjlighet för besökarna att sätta ut nålar med olika färger utifrån följande frågor:

  • Var vill du bo?
  • Vilka grönområden tycker du om att besöka?

Förutom många nålar på olika platser på kartorna var montern välbesökt och bjöd in till spontana samtal mellan politiker och medborgare kring frågor som var aktuella i arbetat med en ny översiktsplan.

I samarbete med Europa Direkt genomförde beredningen för tillväxt och samhällsbyggande en dialog särskilt riktad till ungdomar. Alla kommunens elever i årskurs 9 bjöds in till en workshop.

Workshopen syftade till att uppmärksamma den lokala europeiska demokrativeckan i Europa och få in synpunkter från eleverna som kunde fungera som underlag till beredningens arbete med översiktsplanen. Runt olika bord fick ungdomarna diskutera olika frågor och sedan redovisa i storgrupp.  En mötessamordnare sammanställde och förde anteckningar.

Diskussionsfrågorna var snarlika dem som skickats ut i foldern till alla hushåll. Svaren som kom in var av vitt skilda slag och visade att det är viktigt att föra dialog med olika grupper i samhället.

Resultat - Så blev det

Förutom medborgardialogerna har ett partipolitiskt arbete genomförts och tillförts helheten. I helheten ingår även lokalt arbete från en bred referensgrupp inom förvaltningen och kommunens bolag samt arbete i en politisk styrgrupp.

Resultaten av samtliga dialoger finns med som en av många viktiga pusselbitar i projektledarens framtagning av en ny översiktsplan för Bromölla kommun. I den nya översiktsplanen presenteras strategier, principer och initiativ kring utveckling de kommande tjugo åren. Visionerna i översiktsplanen har hämtats in genom bred dialog enligt ovan, medborgare, privata aktörer, kommunens olika verksamhetsområden och bolag.

Återkoppling till medborgarna utgörs i form av en kortversion av den nya översiktsplanen hem i brevlådan till alla kommunens medborgare.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?