Exempel

Information

Ort Hällefors

Kontakt

Linnea Hedkvist, Folkhälsostrateg

0587-81106

linnea.hedkvist@nora.se

Säkra skolvägar i Hällefors

Elever och skolpersonal i Hällefors och Grythyttan har med stöd av Barn-GIS intervjuats om hur de upplever skolvägar och sin utomhusmiljö.

Syfte

Syftet med projekt Säkra skolvägar som genomfördes 2010 – 2012 var att i samverkan med barn och unga undersöka vilka skolvägar de använder sig av och vilka områden man vistas i före och efter skoltid samt att identifiera metoder som kan användas för att involvera barn och unga i trafik och samhällsplaneringsarbetet som sedan kontinuerligt kan användas.

Process

Projektets målgrupp har varit elever vid skolorna i Hällefors och Grythyttans skola, lärare och annan skolpersonal samt föräldrar.

Arbetet drevs av en projektgrupp bestående av representanter från Hällefors kommuns bildningsförvaltning, folkhälsoteamet i norra Örebro län, Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) samt Bergslagens kommunalteknik (BKT). Politiskt ansvarig nämnd var bildningsnämnden i Hällefors kommun.

Undersökningen genomfördes med stöd av ett digitalt verktyg, Barn-GIS, bland elever och personal. Totalt deltog ca 250 personer.

Resultaten från intervjuerna med skoleleverna visade tydligt att barn rör sig i hela samhället. Man går eller cyklar till och från skolan och man cyklar och går på fritiden till och från olika aktiviteter, kompisar mm. Många elever uttryckte att man tycker att hastigheterna är för höga på gatorna och vägarna i samhället. Man pekade ut sikthinder och platser som de upplevde som otrygga och man pekade också ut många ställen som man tyckte om att vara på fritiden, till exempel i anslutning till idrottsplatser, lekplatser och skolgårdar. Eleverna pekade också på att man ibland kände sig otrygga på grund av att vuxna vistas ute berusade, och även hundar som inte är kopplade med mera.

När intervjuerna med hjälp av Barn-GIS hade sammanställts bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunförvaltningen, bildningsförvaltningen, folkhälsoteamet, BMB, BKT, Trafikverket och polisen där resultaten diskuterades och en plan togs fram för fortsatta åtgärder utifrån de synpunkter som eleverna haft.

Vi såg att flera synpunkter krävde snabba insatser för att stärka trygghet och trafiksäkerhet. Barnens budskap var tydligt att man tyckte att vuxna kör alldeles för fort på vägarna i samhället samt att man upplevde otrygghet på olika ställen, korsningar, gator mm.

Under våren 2012 genomfördes en rad olika ”snabba” åtgärder för att göra utemiljön säkrare för barnen och ungdomarna. BKT inventerade hela materialet och åtgärdade platser som eleverna pekat ut som farliga, t ex järnrör som stack upp, stenar på vägen mm. BMB lämnade information till fastighetsägare om vilka regler som gäller för växtlighet nära trottoarer, korsningar mm, BMB och BKT inventerade tillsammans vilka trafiksäkerhetsåtgärder som kan vidtas i anslutning till riksvägarna och på det kommunala vägnätet och lämnade kostnadsförslag till kommunens budgetberedning.

Kontakter togs med Trafikverket för fortsatt diskussion om vilka åtgärder som faller på dem och vad som kan åtgärdas tillsammans. Polisen genomförde hastighetskontroller i anslutning till den nya skolan i samband med skolstarten.


Kommunen har med projektet som grund beslutat att avsätta 500 tkr/år för att fortlöpande förbättra trafiksituationen för barn och ungdomar i Hällefors och Grythyttan och olika delar i det kommunala vägnätet, till exempel kroningar, övergångar, trottoarer mm har byggts om.

Resultat

Projektet visar hur viktigt det är att prata direkt med barn och unga om hur de upplever sin egen situation i utomhusmiljön. Vi tror inte att de resultat som framkom hade kommit fram om vi istället enbart fört dialog med föräldrar, skolpersonal med flera. Barn och unga är experter på sin egen upplevelse.

Senast ändrad:
2017-06-21

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?