Charette om framtidens Väsby

Mellan den 15 och 23 mars genomförde kommunen en stor medborgardialog – en så kallad charette.

Under dessa nio dagar var alla välkomna att berätta om sin bild av framtidens Väsby. Under charetten fanns representanter från kommunen tillgängliga för att ta emot invånares och intresserades tankar och idéer under en veckas tid.

Bakgrund

Utifrån de förslag och idéer som kom in formulerades tre strategier för Väsbys utveckling ”Ett enat Väsby”, ”Stad och land” och ”Olikheterna gör Väsby”

Process

Medborgardialogen har genomförts med hjälp av olika metoder.

Förutom charetten som ägde rum mellan den 15–23 mars hölls även en dialog genom demokratiforumet Ung i Väsby som hölls den 3 februari.

15-16 tjänstemän från kommunen på plats för att ta emot invånares tankar och idéer i Messingens pendlarbibliotek, Frestaskolan och Grimstaskolan. På plats fanns också illustratörer som simultantolkade besökarnas tankar och visioner till bild. Under helgdagarna hölls också workshops och inspirationsföreläsningar utifrån på förhand satta teman som till exempel stadsmässighet och hållbart byggande.

Parallellt med dessa möten har en digital dialog genomförts i form av en medborgarkarta och en webbaserad enkätundersökning på kommunens webbplats. Den digitala dialogen pågick från mitten av februari till slutet av juni.

Charette är en typ av medborgardialog som innebär att tjänstemän, medborgare och andra som har intresse av kommunen arbetar tillsammans för att hitta gemensamma lösningar.

Den sista dagen av charetten användes för att återkoppla det resultat som kommit fram under hela dialogveckan.

Under helgen den 15–16 mars fanns tjänstemän från kommunen på plats för att ta emot invånares tankar och idéer i Messingens pendlarbibliotek, Frestaskolan och Grimstaskolan. På plats fanns också illustratörer som simultantolkade besökarnas tankar och visioner till bild. Under helgdagarna hölls också workshops och inspirationsföreläsningar utifrån på förhand satta teman som till exempel stadsmässighet och hållbart byggande. Under veckodagarna 17–23 mars bearbetades de inlämnade idéerna av tjänstemän i Messingens pendlarbibliotek i ett öppet kontor dit alla var välkomna att delta i arbetet och framföra idéer och synpunkter eller bara lyssna.

Resultat

Flera väsbybor som deltog i medborgardialogen ansåg att målsättningen med kommunens  bebyggelseutveckling bör vara att skapa en småstadskänsla. Ett bra centrum med ett stort utbud av butiker har efterfrågats under dialogen. Likaså finns behov av fler mötesplatser, fler arbetstillfällen och bättre kommunikationer och mer kollektivtrafik i kommunen. Under charetten efterfrågades även fler bostäder för äldre och studentbostäder men också fler villor och radhus. En önskan finns om ett rikare och större kulturutbud i kommunen och invånarna har även lyft fram att närhet till naturen är viktigt och att grönområden bör bevaras och tas tillvara. Det har också framkommit att promenad- och upplevelsestråk är uppskattade bland väsbyborna.

Charetten lockade ett flertal kommuninvånare. Under helgen den 15–16 mars kom cirka 100 personer till Messingens pendlarbibliotek. Drygt 30 personer uppskattas ha deltagit i  medborgardialogen i Grimstaskolan respektive Frestaskolan under helgen. Under dialogveckans vardagar uppskattas drygt 100 personer kommit till Messingens pendlarbibliotek. I jämförelse med andra åldersgrupper var seniorer över 65 år den mest representerade åldersgruppen under dialogveckan. Ungefär lika många män som kvinnor deltog i dialogen.

Digital dialog

63 synpunkter i medborgarkartan och 75 deltagare i enkäten.
Ung i Väsby 180 deltagare.

Tidslinje

Medborgardialog 15-23 mars
Medborgardialog 11 - 19 oktober 2014.
Samråd mars 2015
Granskning årsskiftet 2015/16

Senast ändrad:
2017-12-12

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?