Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Haninge

Kontakt

Karin Ernehed, projektledare

08-606 70 31

karin.ernehed@haninge.se

Sören Berglund, demokratiombudsman

070-525 80 45 

soren.berglund@haninge.se

Speak App i Haninge

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Projektet ska minska avståndet mellan barn och unga och politiker och tjänstemän. Syftet är att öka ungas deltagande i de lokala beslutsprocesserna.

Syfte - Därför gjorde vi det

Att öka ungas deltagande i de lokala beslutsprocesserna med fokus på att ta fram verktyg för att underlätta kommunikationen mellan kommunens unga och dess beslutsfattare. Verktyget ska vara förenliga med dagens unga, är mer aktiva i samhällsdebatten än någonsin, men inte är det genom de traditionella kanalerna av politiska partier och föreningar.

Process - Så gjorde vi

Projektets första år har ägnats åt att testa olika modeller. Dels har ett antal träffar genomförts kring frågor påkallade av antingen ungdomar eller politiker/tjänstemän. Dels har en app tagits fram tillsammans med en grupp ungdomar, en idé som kommunens ungdomsråd länge drivit. Det har varit en lång process för att få en färdig produkt, med många möten och diskussioner om form och innehåll. I hela processen har ungdomarna varit i majoritet.

Syfte med appen är att vara en kommunikationskanal där ungdomar kan ställa sina frågor, lägga ett förslag och även svara på frågor utskickade av exempelvis kommunen. Här får tjänstemän och politiker en möjlighet att snabbt kolla av hur ungdomar ställer sig till en specifik fråga och se vilka frågor det är som ungdomar tycker är viktiga. Ungdomar å sin sida, får genom appen en helt annan möjlighet än tidigare att kommunicera direkt till ”de som bestämmer”. Appen är idag färdig och nästa steg är lanseringsarbetet.

I de träffar som hållits under året har ungdomar fått möjlighet att vara med och påverka i utformandet av både det idrottspolitiska och det kulturpolitiska programmet, liksom att föra fram sina tankar och åsikter angående b la trygghet, asylrätt, stadsplanering och elevinflytande.

Resultat - Så blev det

Arbetet med elevinflytande har resulterat i att ungdomsrådet blivit ombedda att delta i det systematiska kvalitetsarbetet och i att 14 av kommunens sommararbetare ägnade sig åt att grundligt undersöka hur elevinflytandet ser ut idag. Nu fortsätter arbetet med att stötta ett vidare elevorganiserande på kommunens skolor och att driva på för att det politiskt också finnas uppbackning för elevorganiseringen.

Arbetet med stadsplanering resulterade i en Minecraft-tävling. Ungdomar bjöds in till en tävling där de fick bygga upp en gata i kommunen i spelets värld, utifrån hur de tyckte att det borde se ut. Till tävlingen inkom nära 80 förslag.

Vad vi har lärt oss och vad andra kan ha nytta av att veta

• Under projektets gång har det varit många läxor att lära sig. En är vikten av att vara pragmatisk i ett projekt som detta. Med så många olika parter i styrgruppen och även med flera olika aktörer involverade inom det kommunala, är det centralt att det finns en insikt om att det inte finns några givna lösningar utan att man får vara anpassningsbar.
• En annan läxa är betydelsen av att arbeta med ungdomar i hela processen och att detta skapar andra utrymmen och möjligheter som öppnar upp nya vägar för projektet.

Senast ändrad:
2021-09-17

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?