Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Kalmar
Kommun Kalmar kommun

Kontakt

Ann Gustafsson, personalutvecklare och projektledare för medborgardialogsarbetet

0480-452900

ann.gustafsson@kalmar.se

Genomförd medborgardialog i Södermöre i Kalmar

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Södermöre har genomfört ett stort medborgardialogsarbete i syfte att få medborgarnas synpunkter om framtidens bibliotek. Både e-enkät och fysiska dialogmöten har använts.

Process - Så gjorde vi

Södermöre kommundelsnämnd har beslutat att ta fram en färdriktning med detaljerade mål för folk- och skolbiblioteksverksamheten i Södermöre utifrån de styrande dokumenten på kommunal, regional och nationell nivå. Nämnden beslutade också att medborgardialog skulle användas i arbetet.
I anslutning till den europeiska lokala demokrativeckan (ELDW) anordnade vi ett flertal aktiviteter.

Vi började med en e-enkät till vår medborgarpanel som i dagsläget består av ca 160 personer.
Efter det genomförde vi en föräldradialog på öppen förskola, en barnpanelsdialog, tre biblioteksdialoger på var och en av våra filialer samt en dialog med ungdomsnätverket.
Dialogerna har handlat om bibliotekens innehåll, kommunikation och delaktighet samt bibliotekets funktion och lokal utveckling för biblioteket på just den ort vi har befunnit oss.

Vi har ett filialbibliotek där det pågår en diskussion om att eventuellt bygga ihop biblioteket med den lokala butiken och på så sätt skapa mer öppet på biblioteket. Den andra filialen kommer att flytta in i skolan på orten när det blir aktuellt med om- och nybyggnation om några år.  Den tredje och största filialen har stora möjligheter att kunna utvecklas som kulturhus.

Information om de olika dialogerna har anslagits på hemsidan, på anslagstavlor och via sociala media.
Vi har också delat ut flyers på biblioteken samt vid författarbesök som biblioteken har anordnat. Vi har också skickat ut en särskild inbjudan till föreningar i området samt bifogat en inbjudan till vårdnadshavare via skolornas veckobrev.

Under de olika dialogerna, fram till och med slutet av oktober, har vi fått in synpunkter från ca 160 personer.
Svarsfrekvensen på e-enkäten var drygt 40 %. Inte en helt tillfredställande svarsfrekvens men det visar sig att över hälften av panelen har varken öppnat eller besvarat enkäten. Risk föreligger att e-posten kan ha hamnat i en spam-inkorgen för flera av mottagarna. Av de som vi med säkerhet vet har sett e-enkäten och öppnat brevet har drygt 70 procent besvarat enkäten.
Det som vi verkligen uppskattade var att 12 personer som inte besöker biblioteken tog sig tid att svara.

Det återstår två aktiviteter till att genomföra innan vi totalsummerar medborgardialogsarbetet om framtidens bibliotek i Södermöre kommundel.
Vi ska en fokusgrupp dit vi bjuder in personer med funktionsnedsättning för att föra en dialog om deras syn på biblioteken.

Vi ska också bjuda in kommundelsinvånare som i dagsläget inte är biblioteksbesökare.
Gruppen ”icke-låntagare” kommer vi att bjuda in till i samband med att det är öppet hus på vårt allaktivitetshus och bibliotek i Ljungbyholm, vår största tätort i kommundelen. Vi skickar personliga inbjudningar och kommer att genomföra en dialog. Beroende på hur många som kommer blir det ett antal grupper som våra politiker får föra samtalen i.

Via ett företag som arbetar med statistikverktyget Mosaik, har vi fått hjälp med att definiera vilka grupper som är mest representativa på våra bibliotek. Intressant information som vi kan ha med oss när vi planerar för framtidens bibliotek.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?