Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Medborgardialog kring bygglov och byggfrågor i Karlskrona

"Får jag lov"

En utställningspaviljong, ”Kuben”, har ställts upp på central plats i Karlskrona. Här har personal från bygglovsavdelningen varit på plats minst en gång var fjortonde dag för att svara på frågor. Paviljongen har också varit utrustad med information om planerings- och byggfrågor så att man kunnat ta del av detta även när Kuben inte har varit bemannad. 

Arbetet har fått mycket bra mottagande av allmänheten och arbetet har stärkt vår medborgardialog, service och tillgänglighet. Vi planerar nu att införa fler regelbundna öppna besökstider.

Syfte

  • Målet med projektet ”Får jag lov” har varit att stärka Bygglovavdelningens service och att sprida information om byggfrågor.
  • Dessutom var målet med arbetet att stärka Bygglovavdelningens service, öka vår tillgänglighet och underlätta för medborgare att få svar på frågor rörande bygglov, byggnadsteknik, byggtillsyn med mera.
  • Målet har också varit att stärka dialogen mellan kommunen och de sökande samt att öka kunskaper om och att sprida information kring byggfrågor.

Process

En utställningspaviljong, ”Kuben”, har ställts upp på centralt placerad plats i Karlskrona. Paviljongen har varit bemannad minst en eftermiddag varannan vecka under våren 2014. Tiderna har annonserats i lokalpress och på kommunens hemsida, på anslagstavlor med mera. Vid varje tillfälle har bygglovarkitekt/bygglovhandläggare samt byggnadsinspektör funnits på plats för att besvara frågor om bygglov och byggnation. Utrustning i form av datorer med mera har funnits på plats så det har varit möjligt att titta på och granska bygg- och bygglovsärenden på plats. Paviljongen har också varit utrustad med bilder, text och bildskärmar med bildspel kring planerings- och bygg-frågor så att man har kunnat ta del av information även när ”Kuben” inte har varit bemannad. På så vis har man också kunnat ta del av information även när det inte funnits personal på plats. Se bilder.

Resultat

Arbetet har fått mycket bra mottagande av allmänheten och vi har haft många besökare i paviljongen. Genom detta arbetssätt har allmänheten lätt kunnat nå oss utan att behöva boka tid, vi har kommit till de sökande istället för att de ska behöva komma till oss. På så sätt har dialogen förbättrats liksom vår service och tillgänglighet. Arbetet har också medfört att ärendehanteringen har underlättats och kunskaperna om bygglovs- och byggfrågor ökat.

Målen med arbetet bedöms vara uppfyllda. Det vi tar med oss för framtiden är att vi ska fortsätta vårt utvecklingsarbete för att bli mer tillgängliga och stärka vår service. Vi planerar nu att införa fler regelbundna öppna besökstider.

Senast ändrad:
2017-04-10

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?