Exempel

Information

Ort Västmanland
Kommun Region Västmanland

Kontakt

Christina Ersson, moderator Demokratikanalen,
021-17 57 40
christina.ersson@ltv.se

Ulla Elfvendahl, moderator Medborgarpanelen,
021-17 31 35
ulla.elfvendahl@ltv.se

Demokratikanalen Medborgarpanelen

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Västmanlänningar kan lägga förslag till regionen via Demokratikanalen och svara på enkäter i Medborgarpanelen.

Syfte - Därför gjorde vi det

Demokratikanalen är en elektronisk förslagslåda där västmanlänningar kan lämna förslag om landstingets verksamhet. Målet är att få in bra förslag och att invånarna ska känna att de har en väg in till den politiska ledningen.

Process - Så gjorde vi

Det hela går till så att invånaren registrerar sig, skriver in sitt förslag på webbplatsen och väljer hur lång tid som ska gå innan hen vill få svar. Moderator tittar på förslaget och om det följer reglerna, det vill säga rör landstingets verksamhet, inte är kränkande och är begripligt skrivet, publiceras det. Förslag om löne- eller andra personalfrågor publiceras inte eftersom det är en sak för arbetsmarknadens parter. Förslaget skickas till samtliga gruppledare för fullmäktiges partier och till ansvarig tjänsteman för beredning. Samtidigt öppnas en tråd i ett diskussionsforum där invånare kan diskutera förslaget. De kan också rösta på förslaget om de registrerar sig.


När tiden för svar gått ut får förslagsställaren svar med landstingsstyrelsens ordförande som undertecknare. Ansvarig tjänsteman har då försett moderator med faktaunderlag, och moderator har formulerat själva svaret.


Om förslaget fått mer än 100 röster behandlas det i Demokratiberedningen, som består av samtliga gruppledare och fullmäktiges ordförande. Det krävs då ett lite mer omfattande underlag.


Demokratikanalen startade i maj 2012. Hittills har ett 80-tal förslag kommit in, varav fyra samlat över 100 underskrifter. I snitt kommer det in 2-3 förslag varje månad.

Resultat - Så blev det

Förslag har påverkat prioritering av åtgärder som planerats snarare att något visst förslag har genomförts i sin helhet. Några förslag som inte kommit upp i 100 underskrifter har fångats upp i motioner från olika politiska partier.


En lärdom är att en elektronisk förslagslåda är uppskattat, men att landstingets verksamhet inte är lika konkret som t.ex. en kommun, och det är en anledning till att det är svårare att lägga förslag om den. Det krävs också löpande marknadsföring av möjligheten, inte minst av politikerna själva. Vi har hela tiden varit väldigt måna om den politiska förankringen och har haft politiker med i styrgruppen för kanalen.


Medborgarpanelen är ett enkätverktyg där landstinget ställer frågor till en grupp invånare. Vi har valt att låta den som vill registrera sig och vara med, vilket gjort att svarsfrekvensen är hög, men att panelen inte är representativ för länets invånare. Fördelen anser vi vara att de som svarar är engagerade i landstingets frågor.


Frågorna har handlat om olika verksamhetsområden inom landstinget som tillgänglighet till vård, kollektivtrafik, kulturutbud m m. Både enkäter och de rapporter som sammanställs efter enkäterna publiceras på landstingets hemsida. De finns också med som underlag till politiska beslut.


Medborgarpanelen har idag ca 360 användare. Från starten i juni 2013 har sju enkäter genomförts.


Det är lika viktigt med marknadsföring för panelen som för kanalen, och det gäller också den politiska förankringen och engagemanget hos politikerna. Politikerna har också varit väldigt engagerade i de båda verktygen.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?