Principer och planering för medborgardialog

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Principerna för och planeringen av medborgardialog är en första byggsten i arbetet för att använda medborgardialogen som en del av kommunens demokratiska arbete.

Bakgrund

Bakgrund och syfte
Politiker och tjänstemän från Nyköpings kommun har under en tid följt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med att lansera en systematiskt genomförd medborgardialog som en del av kommuner och landstings styrning. Med medborgardialog avses den dialog som planeras och genomförs mellan politiker och medborgare. 

SKL anser att medborgardialog till stor del handlar om att skapa tillit och förståelse för det demokratiska system som styr vår vardag och har lagt ner ett avsevärt arbete på att informera och utbilda politiker och tjänstemän i ämnet.

I Nyköpings kommun har intentionen bakom att formulera principer för medborgardialog kommit från Nicklas Franzén, kommunalråd (V) och Malin Hagerström, kommunalråd (MP). Från tjänstemannasidan har Johan Persson och Palaemona Mörner från utvecklings- respektive kommunikationsavdelningen bistått.

Process - Så gjorde vi

Förslag
Principerna för och planeringen av medborgardialog är en första byggsten i arbetet för att använda medborgardialogen som en del av kommunens demokratiska arbete. Förslaget att arbeta efter bifogade principer för och planering av medborgardialog i Nyköpings kommun ger både en övergripande ram för hur organisationen ska hantera medborgardialog och utgångspunkter inför framtagandet av enskilda dialoger inom kommunens nämnder och styrelser. Beslut om genomförande av medborgardialog fattas alltid utifrån politiskt initiativ.

Resultat - Så blev det

  • Kommunstyrelsen föreslås besluta
  • att godkänna bifogade Principer för och planering av medborgardialog,
    se bilaga ”Riktlinjer för medborgardialog i Nyköpings kommun”.
Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?