Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Demokratidag för seniorer i Mora

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Demokratidagar för seniorer äger rum varje år. Varje träff följs av en så kallad Hörring där uppföljning sker. Demokratidagarna är öppna för alla och där avhandlas olika samhällsfrågor och utmynnar i handlingsplaner inom respektive område som lämnas över till politikerna.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målet med Demokratidagen är att ge Moras seniorer en röst och en möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunen.

Process - Så gjorde vi

Demokratidagen sker en gång om året samt efterföljs efter en kortare tidsperiod av en så kallad Hörring. Demokratidagen har hållits under en period av fyra år hittills. Den senior, som önskar vara med, får själv anmäla sitt deltagande. Deltagarantalet på demokratidagen har legat kring 40-talet personer.

Kommunen informerar om att en demokratidag kommer att ske. Detta görs via närradio, kommunens hemsida, annonser i tidningar samt via olika nätverk. Moras Pensionärsråd har varit remissinstans gällande vilka teman som skall gälla under demokratidagen. Vid senaste seniordagen använde man samma tema som på Demokratidagen för Unga, se mora.se för mer info alternativt se det exempel om Demokratidag för Unga som vi skickat till SKL.

Vid själva demokratidagen har vi använt oss av en metod som kallas Framtidsverkstad. Den är en demokratisk och pedagogisk metod för att belysa och tydliggöra gemensamma problem, formulera visioner och utveckla idéer hos en grupp människor. Deltagarna var uppdelade i grupper med gruppledare från kommunen. Under dagen gick man sedan igenom metodens tre olika faser: Kritikfasen, Visionsfasen samt Handlingsfasen.

Vid Kritikfasen lyfter man fram vad som är dåligt, vad som saknas samt övrigt som man är missnöjd med inom dagens tema. Här får deltagarna skriva upp en ”värstalista” med synpunkter som man sedan får prioritera och sätta markeringar på. Dock högst fyra markeringar per person.
Vid Visionsfasen får man nu möjlighet att presentera sina drömmar och visioner för att beskriva det tema som behandlas. En ”bästalista” tas fram där deltagarna får sätta markeringar på det som de prioriterar.

Efter detta är det nu dags för Handlingsfasen.
Här jobbar man fram handlingsplaner utifrån en mer djupgående dialog kring punkterna från Kritik- samt Visionsfaserna.
Frågeställningarna VAD? HUR? VEM? och NÄR? besvaras på varje punkt i handlingsplanen.

Dagen avslutas med en kort presentation av handlingsplanerna inför övriga deltagargrupper. Vid avslutningen berättas också om den fortsatta processen vari handlingsplanerna i första hand hamnar på kommunstyrelsens bord och sedan skickas vidare till berörda nämnder.

Ett mindre antal månader senare kommer en inbjudan till en ”Hörring”, där man i ett uppföljningsmöte får veta mer om handlingsplanerna från demokratidagen, d.v.s. vad som gjorts och vad som är på gång. Detta presenteras av kommunens tjänstemän efter inledning av kommunalrådet. Under Hörringen får man sedan diskutera förslag och olika idéer från deltagarna. Detta görs i grupper där en framgångsdetalj är att dagens deltagande tjänstemän sitter med i någon grupp.

Resultat - Så blev det

De lärdomar vi dragit och nyttorna med dialogen är att det är ett mycket bra sätt att föra dialog. Vi har fått in många inspel som vi annars inte skulle fått in genom att ha denna dialogform. De som leder demokratidagen får inte styra för mycket men samtidigt måste man hålla i dialogen och se till att alla kommer till tals. Planen och genomförandet av uppföljningen kan förbättras. Vi borde också pröva lite andra dialogformer för att inte fastna i gamla mönster.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?