Samråd, Västerholmsstråket

Målet med samråd är att ge invånare i området en möjlighet att tycka till om planerna för vad en viss plats ska användas till och hur den ska utformas.

Bakgrund

Västerholmsstråket är en yta på parkmark som stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret är i full gång med att anlägga en spontanidrottsplats på.

Process

I projektet har flera typer av samråd använts. I inledningsskedet samarbetade stadsdelsförvaltningen med en student som i sin tur kontaktade  barn och ungdomar på Västerholmsskolan, och de två fritidsverksamheterna Andra hemmet och mötesplatsen på Söderholmsskolan. Barnen fick då uttrycka sina önskemål om platsen. Den arkitektbyrå som anlitats har sedan utifrån de inkomna önskemålen arbetat fram ett förslag till aktivitetsyta. Den 17 maj 2014, i samband med Skärholmsloppet då mycket folk var i rörelse i stadsdelen, anordnades ett samråd utomhus. Planen för platsen presenterades och representanter för projektet fanns på plats för att ta emot synpunkter och svara på frågor. Som en avslutande del av samrådet kring platsen genomfördes även ett mobilt samråd, då förslaget ställdes ut i skyltform på platsen. Ingen synpunkt kom in vid detta tillfälle.

Resultat

Att på flera sätt och vid olika tidpunkter låta medborgarna/invånarna komma in i planeringsprocessen är positivt då det ger kontinuitet till projektet. Det är även ett bra sätt att se till att upprätthålla invånarna/medborgarnas intresse och inflytande under hela processen. 
Dock har intresset av att lämna synpunkter i projektet inte varit så stort bland invånarna, även om möjligheten har funnits.

Senast ändrad:
2017-07-04
På dialogguiden.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?