Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Västra Götalandsregionen

Kontakt

Sarah Öfwerström, kommunikatör

0702-777 531

sarah.ofwerstrom@vgregion.se

Ungdomsdialog om behov inom hälso- och sjukvård

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Genom att finnas på plats på gymnasieskolor har hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg nått en målgrupp som tidigare varit svår att nå. Med hjälp av enkel enkät, bollrör och intresserade politiker har nämnden fått reda på vad ungdomarna har för behov inom hälso- och sjukvård.

Syfte - Därför gjorde vi det

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i västra och östra Skaraborg har under senare delen av mandatperioden inriktat sin medborgardialog på ungdomar. Barn, ungdomar och unga vuxna har i tidigare dialogformer varit svåra att nå. Målet med medborgardialogen är att öka nämndens kunskapsunderlag kring målgruppen. Men också att stärka demokratin och medborgarnas kunskap om nämndens arbete. Medborgarnas åsikter ska användas som ett av flera underlag i nämndens arbete.

Process - Så gjorde vi

Sammanlagt har nämnderna besökt fyra gymnasieskolor och samtalat med fler än 600 elever. Eleverna besvarade en kort enkät, svarade på en enkel ja/nej-fråga med hjälp av ett bollrör och diskuterade fritt sjukvård och hälsa.

De förtroendevalda befann sig på allmänna utrymmen på skolorna där eleverna naturligt rörde sig, utanför matsalen, biblioteket och så liknande. Den typen av möten leder främst till korta samtal och reflektioner, men möjlighet har också funnits till längre dialoger. Det har alltid varit minst två till tre politiker samtidigt och de har varit aktiva två till tre timmar innan de ”byts ut” för att det hela tiden ska finnas förtroendevalda som är hungriga på nya möten.

Resultat - Så blev det

Resultatet av dialogerna har återrapporterats till politikerna och till skolorna som besökts, i första hand till skolsköterska och rektor. Någon skola har i sin tur redovisat resultatet på digitala anslagstavlor på skolan.


Temat för dialogerna har varit väldigt öppna, kännedom om 1177, hur man söker vård med mera. Nästa steg skulle kunna vara att koncentrera temat till mer avgränsade frågor.


De förtroendevalda har upplevt dialogerna som positiva. Ungdomarna har visat stort intresse och uppskattat att möta politiker som inte är ute efter att ragga röster inför val, utan för att samla in synpunkter och bättra på sin egen kunskap.

Mer information

Bilaga 9.VGR_Mariestad_Ungdomsdialog_bilaga

Senast ändrad:
2023-03-22

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?