Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Dialogmöte och programsamråd Väsby Entré

Programsamrådet för förslag till planprogram pågick under tiden 10 februari - 5 maj 2014 och visades på Väsby Direkt och biblioteket. Inlämnande av synpunkter kunde göras i kommunhusentrén och biblioteket samt på webben.

Bakgrund

Planprogrammet har sin utgångspunkt i den strategiska kommunplanen 2005–2020 (antagen 2005-12-19) och området har tidigare varit föremål för flera utredningar, skisser och arkitekttävlingar (Europan). Ett planprogram för stationsområdet togs fram 2007, som delvis har förverkligats på den östra sidan av järnvägen i detaljplanerna för kv. Messingen 1 och 2. Det nu aktuella planprogrammet är tänkt att ersätta planprogrammet från 2007.

Syfte

Syftet med ett planprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag, förbättra kunnandet på en över­gripande nivå och underlätta kommande planarbete. Planprogrammet ska i grova drag redovisa utgångspunkter och mål för planen. Genom en bred dialog ska alla berörda få möjligheter till insyn och påverkan innan kommunens ställningstagande är klara.

Planprogrammet klargör förutsättningarna samt anger mål och riktlinjer för hur stationsområdet kan utvecklas till Väsby Entré, en levande stadsdel med bostäder, service och verksamheter och väl utvecklade kommunikationer.

Process

Under 2010-2012 hölls ett antal medborgardialog­möten. Syftet var att bredda kommunens kunskaps­underlag och att ge medborgarna insyn och möjlighet att påverka projektet. Antal deltagare på dessa dialoger var totalt ca 200 personer.

Återkoppling 2012
Informationsmöte i Messingen. En lägesrapport för projektet Väsby Entré/Stationsområdet samt resultatet av det tidigare dialogarbetet presenterades. Zaha Hadid Architects konstnärliga bearbetning av utvalda delar av Väsby Entré/Stationsområdet visades. Ett 50-tal personer fanns på plats för att lyssna och ställa frågor. Mötet direktsändes även på kommunens hemsida med möjlighet att ställa frågor direkt. Läs mer på upplandsvasby.se/vasbyentre

Programsamråd 2013
Förslag till Planprogram för Väsby Entré/Stationsområdet har varit på samråd 10 feb –5 maj. Ett Öppet hus hölls den 20 mars och samlade med över 100 besökare. Sammanlagt har mer än 120 synpunkter kommit in under samrådstiden.

Resultat

Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och redovisas för kommunstyrelsen. Kontorer för samhällsbyggnad kommer att ta ställning till synpunkterna och om förslaget till planprogram behöver bearbetas. Arbete beräknas vara klart under hösten 2014. Därefter ska kommunstyrelsen godkänna planprogrammet.

Senast ändrad:
2017-07-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?