Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Vi har en plan! Och du är med i den.  Det var budskapet när vi bjöd in till samråd kring vår nya översiktsplan.

Bakgrund

Västeråsarna hade tidigare bjudits in till bred dialog som en del i arbetet med att formulera Vision 2026 – Staden utan gränser. Förslaget till översiktsplan, som vi skulle samråda kring, redovisar strategier och riktlinjer för hur vi tillsammans ska arbeta för att nå visionen och gå mot det långsiktigt hållbara Västerås. Målet var att göra planens strategier och riktlinjer kända samt att få del av västeråsarna synpunkter på de idéer och förslag som presenterades i planen. Vid samrådet nyttjade vi stadens webbplats men bjöd också in till personliga möten med västeråsarna.

Process - Så gjorde vi

På hemsidan fanns möjlighet att ta del av översiktsplanen och övriga handlingar som planen hänvisar till. Här kunde man lämna sina synpunkter direkt via ett särskilt formulär. Möjligheter fanns att illustrera synpunkterna genom att rita i kartan och bifoga kartbilden.

Det var också möjligt att lämna synpunkter via SMS och MMS. I annonser och annan information fanns uppmaningen ”Fota en plats i Västerås som du vill förändra. MMS:a bilden till 721 20 och med några ord, önska, dröm och tyck till!”

De personliga mötena med västeråsarna var ett viktigt inslag under samrådet. Vi valde att finnas tillgängliga i tre av stadens gallerior – tre lördagar och en vardagseftermiddag – där vi presenterade planförslaget på roll up:s och med en broschyr som beskrev det viktigaste i planen. Broschyren fanns även på finska och i en lättläst version. Vid dessa s k ”Öppet hus” medverkade politiker två av lördagarna, vilket var särskilt uppskattat av besökarna.. Som komplement till dessa ”Öppet hus” anordnade vi också ett möte på biblioteket en kväll, även då med politikermedverkan.

Inbjudan till samrådet skedde via annonser i lokaltidningen inför respektive evenemang. För att locka in de som ”var på stan” de aktuella lördagarna hade vi hyrt en LED-bil (liten lastbil med ledskärm på flaket), som åkte runt i staden med en kort film om översiktsplanen på skärmen. Effekten av denna insats har dock inte gått att bedöma.

Samrådsmötet samlade ca 50 deltagare. Vi har ingen statistik rörande hur många som besökte oss under ”Öppet hus”. Inför framtida liknande aktiviteter vore det intressant att göra en sådan typ av mätning. Besöksstatistik visa ca 8000 besökare på hemsidan med den största toppen första månaden och en andra mindre topp de sista veckorna (samrådet pågick 13 okt 2011 – 31 jan 2012).

Resultat - Så blev det

Under samrådet fick vi in ca 160 remissvar, varav drygt hälften från allmänheten. Dessa hade ofta använt synpunktsformuläret på hemsidan eller lämnat skriftliga synpunkter i samband med ”Öppet Hus”. SMS/MMS-funktionen användes endast av ett fåtal.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?