Översiktsplan i Östersund

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Översiktsplanen berör alla medborgare, det handlar om vår framtid i vår kommunen. Översiktsplanen är dock en strategisk plan med stora drag och få detaljer. Hur får vi medborgaren att känna att den berör dem? De traditionella samrådsmetoderna vet vi av erfarenhet räcker inte till.

För att lyckas behövdes ett nytt grepp. Möta medborgaren där hen är i sin vardag och presentera materialet på ett enkelt och sammanfattande sätt. På ett sätt som väcker nyfikenhet och vilja att läsa mer. Locka till att lämna synpunkter eller åtminstone att hen känner att hen har haft möjlighet att lämna synpunkter. Vi tog fram en kommunikationsstrategi och en grafisk profil som skulle ge igenkänning genom konsekvent användning.

Bakgrund

Innan samrådet hölls förutsättningslösa diskussioner på 15 platser i kommunen samt en e-panel var öppen för synpunkter. Utifrån detta togs ett planförslag fram. Den största insatsen för medborgardialog fokuserades till samrådet

Process - Så gjorde vi

Vi använde olika kommunikationskanaler för att nå ut med samrådet; hemsidan, Facebook, helsidesannonser med uppföljningsannonser, klickbara banners på lokaltidningens webb. Inbjudan till lärare via skolans veckobrev att boka privat visning för klasser i boxen.

Huvudingrediensen i medborgardialogen var den turnerande boxen, en symbol för samtalet runt om i kommunen. En flyttbar byggbod gavs en ny in- och utsida samt tillgänglighetsanpassades. Boxen hade ett tydligt turnéschema för sju olika plaster. Platserna och tiderna var valda för att möta medborgaren i sin vardag, när hen handlade eller strosade runt. Boxen bemannades av tjänstemän och delvis av politiker. Vi guidade, delade ut översiktsplanen samt berättade om möjligheten till att lämna synpunkter. Vi bjöd även på varm dryck och kaka. Det lättade upp stämningen. Yngre besökare kunde tillsammans med Birger, storsjöodjurets son rita sin framtida stad/bostadsort. Att kommunen kom ut på olika platser var mycket uppskattat. Under turnén kom runt 1000 besökare varav 200 barn under 18 år. Könsfördelningen var 60 % män och 40 % kvinnor bland de vuxna. Det fanns ett behov av att prata med kommunen på ett enkelt sätt, både sådant som rörde planförslaget och helt andra frågor. När det gäller barnens framtids stad inkom 52 teckningar. Barnen i åldersspannet förskoleklass till årskurs 3 ritade den dominerande delen av teckningarna. Dessa har kommunen sen tolkat för att få en bild av det barnen tycker är viktigt.

Östersund 2040 på beställning var en annan form av samråd där intresserade kunde beställa en muntlig presentation av förslaget. 15 föreningar och grupperingar gjorde det vilket samlade runt 300 personer.

Sammanlagt inkom runt 300 yttranden, merparten från allmänheten. Utöver det kom namnlistor med runt 600 namn. Det är enligt vår erfarenhet relativt många yttranden. Efter bearbetning av förslaget ställdes det ut. Som uppföljning fick alla som yttrat sig under samrådet och lämnat kontaktuppgifter det nya förslaget hemskickat. Förutom på de traditionella platserna; rådhuset, länsbiblioteket och hemsidan ställdes ett stort plank upp på Stortorget för att kommunicera de inkomna synpunkterna, hur kommunen bemött dem och det nya förslaget. Alla kunde plocka ett tryckt exemplar av både planförlag och samrådsredogörelse. Vi uppmanande även att lämna synpunkter på om det förnyade förslaget var bättre. Det inkom runt 50 yttranden

Resultat - Så blev det

Några erfarenheter är att även om vi arbetat med olika aktiviteter är vi medvetna om att yttrandena inte med säkerhet kan sägas ge en representativ bild av medborgarnas åsikter. Det ger dock en helt annan förankring och kunskap om översiktsplanen. En medborgardialog kan bli hur stor som helst. Det handlar dock om tillgång till resurser i både tid och pengar, vilket måste avsättas i projektet. Det är en viktig erfarenhet att ha med sig. Utan att veta hur resultatet blivit utan de extra insatserna kan vi enbart anta att satsningen ändå var lyckad. Parallellt med översiktsplanens samråd fölls samråd med traditionella former kring två liknande strategiska planer. Både antalet besökande och yttranden från allmänheten var inte ens en tiondel av översiktsplanens antal.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?