Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Framtidens Tyresö

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Arbetet med ny översiktsplan startades med en ”tidig dialog” för att få medborgarna att engagera sig och bidra genom hela processen.

Syfte - Därför gjorde vi det

En översiktsplan berör alla invånare och näringsidkare i kommunen. Hur de påverkas och vilka möjligheter de har att påverka kan för många vara svårt att förstå. För att starta processen på ett lättillgängligt sätt beslutades om en fas ”tidig dialog” som inte är obligatorisk enligt plan- och bygglagen.

Syftet var att få in idéer och förslag, att få lyssna till olika intressenters synpunkter och bild av framtidens Tyresö. Och att bädda för fortsatt engagemang i samråds- och granskningsfaserna. Det har lagts, och kommer även fortsättningsvis, läggas stor vikt vid återkoppling av dialogen

Process - Så gjorde vi

Medborgarna gavs chans att på många olika sätt delta i dialogen. De inbjöds via annonser i lokaltidningen, artiklar i kommuntidning, digitala nyhetsbrev, affischer, flyers och sociala media.
Under hösten 2013 kunde medborgarna lämna in idéer och förslag vid besök i mobil utställning, på dialogmöten, via interaktiv webbkarta, på sociala medier med mera:

Den rosa byggboden
För att få en bra start på dialogen flyttades en rosa byggbod "Tyck om Tyresö" runt i kommunen. Där fanns en utställning med olika aktiviteter som satte fart på fantasin och funderingarna. Våra drömmar om livet och boendet ser ju olika ut. Via en snitslad bana kunde besökarna få reda på vilken "Tyresötyp" de är, de kunde markera platser på en karta och skriva kommentarer. Och det gavs tillfälle att ställa frågor och diskutera framtid med kommunens tjänstemän.

Tyck via webbkarta
Den interaktiva webbkartan gav möjlighet att dela med sig om vad man tycker om olika platser, var man vill få nya grannar och hur de ska bo.

Möten med politikerna
Vid ett par tillfällen kunde medborgarna komma och fika och samtala om Tyresö med politikerna.

Webbplats Framtidens Tyresö
En särskild webbsida, tyreso.se/2035, för skapades. Här finns möjlighet att skicka in idéer och förslag och bilder via ett webbformulär.

Ring så kommer vi
Föreningar, organisationer och företag var välkomna att boka besök av översiktsplaneraren.

Sociala medier
På Tyresö kommuns Facebooksida uppmanades de nästan 5 000 som följde kommunen att delta i dialogen. Frågor som manade till eftertanke publicerades. Medborgarna inbjöds också till att dela bilder på Instagram.

Ungdomsdialog
Café Bonza är en mötesplats för ungdomar mellan 16 och 20 år. Under två temakvällar - Prat i kvadrat och kreativa onsdagen – diskuterades framtidens Tyresö med översiktsplaneraren.

Resultat - Så blev det

Den tidiga dialogen gav värdefulla bidrag som kommer att avspegla sig i samrådsförslagets tre alternativa framtidsbilder.

En sammanställning av den tidiga dialogen kan laddas ner via tyreso.se/2035. Där finns också en länk till resultatet av den webbenkät som genomfördes via webbkartan.

Lite ungefärliga siffror från den tidiga dialogen:
• 2000 besök i byggboden
• 4000 besök på webbplatsen Framtidens Tyresö (tyreso.se/2035)
• 120 enkätsvar i webbkartan
• 30 meddelanden (formulär, e-post och brev)
• 10 föreningsbesök
• Ett tiotal inlägg på kommunens Facebook-sida har setts av i snitt drygt 800 vänner, men få inlägg har inkommit via sociala media.

Den mest givande dialogen skedde öga mot öga i vår rosa byggbod, där besökarna lockades till att tänka till om framtiden via lekar och praktisk handling. Sociala media fungerar mindre bra för dialog kring frågor av denna dignitet.

Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?