Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Piteå för alla med ökad mångfald

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

För att nå handlingskraft har dialog med 1000 personer i 4 metoder genomförts.

Bakgrund

Uppdraget var att genomföra en kartläggning/datainsamling av behov, med målet att ta fram en definition och en handlingsplan för arbetet med Mångfald.

Syfte - Därför gjorde vi det

Det långsiktiga målet är att nå en högre måluppfyllelse för det övergripande målet: Piteå präglas av en samhällssyn med mångfald som grund.

Process - Så gjorde vi

Piteå kommun har ett antal kanaler för medborgardialog som nyttjas i olika dialoger. I detta arbete nyttjades två kanaler;

Unga tycker - öppen webbsida under en månad med både frågor till unga och en öppen del för att tycka vad de vill.

Lunchdialoger - en kanal där Piteå kommun via lunchvärdar på samma dag besöker ett urval av lunchrestauranger. Lunchgästerna får ett enkelt frågekort där de tillsammans eller enskilt besvarar 2-3 frågor.

Värt att veta om din kommun - tema mångfald i kommunens hushållstidning, som delas ut till alla hushåll. I syfte att beskriva processen, inbjuda till en avslutande dialog samt öka kunskapen om olika saker som redan sker i kommunen.

Fokusgrupper med utbildade samtalsledare genomfördes där urvalet utgick från de sju diskrimineringsgrunderna.

Open space på gymnasieskolan och open space för allmänheten.

Resultat - Så blev det

  • Unga tycker - 325 deltagare
  • Lunchdialoger - 500 deltagare
  • Fokusgrupper - 100 deltagare
  • Open space gymnasieskolan - 60 deltagare
  • Open space allmänheten - 180 deltagare

Arbetet har lett till beslut om en definition och en kommunövergripande handlingsplan för mångfald med åtta utvecklingsområden.

Lärdomar
Vikten av att använda konsulter i ett lärande, att jobba med breda urval. Metoder för urval så att så många målgrupper som möjligt nås.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?