Piteå för alla med ökad mångfald

För att nå handlingskraft har dialog med 1000 personer i 4 metoder genomförts.

Bakgrund

Uppdraget var att genomföra en kartläggning/datainsamling av behov, med målet att ta fram en definition och en handlingsplan för arbetet med Mångfald.

Syfte

Det långsiktiga målet är att nå en högre måluppfyllelse för det övergripande målet: Piteå präglas av en samhällssyn med mångfald som grund.

Process

Piteå kommun har ett antal kanaler för medborgardialog som nyttjas i olika dialoger. I detta arbete nyttjades två kanaler;

Unga tycker - öppen webbsida under en månad med både frågor till unga och en öppen del för att tycka vad de vill.

Lunchdialoger - en kanal där Piteå kommun via lunchvärdar på samma dag besöker ett urval av lunchrestauranger. Lunchgästerna får ett enkelt frågekort där de tillsammans eller enskilt besvarar 2-3 frågor.

Värt att veta om din kommun - tema mångfald i kommunens hushållstidning, som delas ut till alla hushåll. I syfte att beskriva processen, inbjuda till en avslutande dialog samt öka kunskapen om olika saker som redan sker i kommunen.

Fokusgrupper med utbildade samtalsledare genomfördes där urvalet utgick från de sju diskrimineringsgrunderna.

Open space på gymnasieskolan och open space för allmänheten.

Resultat

  • Unga tycker - 325 deltagare
  • Lunchdialoger - 500 deltagare
  • Fokusgrupper - 100 deltagare
  • Open space gymnasieskolan - 60 deltagare
  • Open space allmänheten - 180 deltagare

Arbetet har lett till beslut om en definition och en kommunövergripande handlingsplan för mångfald med åtta utvecklingsområden.

Lärdomar
Vikten av att använda konsulter i ett lärande, att jobba med breda urval. Metoder för urval så att så många målgrupper som möjligt nås.

Senast ändrad:
2017-07-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?