Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

6 dialogmöten i Gislaved

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Under maj månad 2012 arrangerade demokratiberedningen sex dialogmöten i Gislaveds kommun. Gislaved har utvecklad en handbok för medborgardialog i kommunen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2011 att starta ett medborgardialog projekt och att till-sätta en Demokratiberedning. Beredningen bestod av elva kommunfullmäktigeledamöter och alla partier i fullmäktige var representerade. Beredningen fungerade som styrgrupp för projekt medborgardialog och arbetade med att öka invånarnas delaktighet.

Uppdraget för demokratiberedningen var att pröva olika metoder och verktyg för medborgardialog och därefter sammanställa erfarenheterna i en handbok för medborgardialog i Gislaveds kommun, se nedan länk.

Demokratiberedningen består av elva kommunfullmäktigeledamöter.

Alla partier i kommunfullmäktige är representerade i beredningen och det är beredningen som fungerar som styrgrupp för medborgardialogprojektet.

Syfte - Därför gjorde vi det

Under 2012 och 2013 pågick ett medborgardialog projekt i Gislaveds kommun. Projektets huvudsakliga syfte och mål var att utveckla metoder för att öka dialogen med medborgare, företag och föreningar.

Process - Så gjorde vi

Dialogaktiviteterna under maj månad 2012 innebar att demokratiberedningen arrangerade sex dialogmöten/workshops i Gislaveds kommun.

Möten ordnades i orterna Burseryd, Hestra och Anderstorp, samt på Lundåkerskolan i klass 7C och på Gislaveds gymnasium i klass NV 10 och i klass OP 09. Vid dialogmötet i Anderstorp deltog också klass 8 D från Åsenskolan.

Hade man inte möjlighet att delta i dialogmötena i Burseryd, Hestra och Anderstorp kunde man även svara på en enkät på webben. Webbenkäten berörde samma frågor som diskuterade under dialogmötena. 

En rapport med sammanställning över det resultat som arbetades fram av de olika grupperna från respektive möte. I rapporten finns även resultatet från webbenkäten, se dokumentet i högerspalten: Slutrapport-dialogaktiviteter-maj-2012.pdf

För övrigt finns det ett antal dokument där de olika dialogprocesserna beskrivs med metod och resultat, tillvägagångssätt och kommunikation i högerspalten och bland externa länkar nedan.

Resultat - Så blev det

Resultatet visade att 36 % (579 svarande) av kommuninvånarna kände till kommunens arbete med medborgardialog. Det var framförallt i grupperna 18-24 år, 25-34 år och 45-54 år som flest personer hade deltagit i en någon av kommunens dialogaktiviteter under åren 2012-2013.

I åldersgruppen 25-34 år låg medelvärdet högst 7,3 (skala 1-10) avseende frågorna om invånarna trodde att medborgardialogaktiviteter kunde vara en bra möjlighet att påverka politiska beslut, få kunskaper om hur kommunens organisation fungerar, tycka till och påverka samhällsutvecklingen, samt utveckla den lokala politiken. Medelvärdet var lägst i åldersgruppen 55-64 år och låg på 6,1

Handbok för medborgardialog har tagit fram

Hur kommunens politiker och tjänstemän ska arbeta med medborgardialog finns beskrivet i handboken "En handbok för medborgardialog i Gislaveds kommun":

Handbok för medborgardialog i Gislaveds kommun

Se även de olika dokumenten i högerspalten och bland externa länkar nedan.

Mer information

 

 

Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?