Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Huddinge demokratidagar

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Huddinge kommun har under tre år ordnat Demokratidagar på initiativ av demokrati- och mångfaldsberedningen. Varje år har mellan 2600-3500 personer deltagit i ca 60-80 aktiviteter under en vecka i oktober.

Bakgrund

Demokratidagarna innebär att förtroendevalda och över 1000 elever för dialog på gymnasieskolor och grundläggande vuxenutbildningar. Demokratidagarna har under olika dagar haft olika kommundelar där dialoger och möten anordnats i samarbete mellan olika aktörer. Demokrati- och mångfaldsberedningen bjuder in till ”Open space”-möte för alla invånare. Ungdomar från har varit på studiebesök på europarådet för att lära sig mer om Mänskliga rättigheter. Huddinge demokratidagar har varit en del av Europarådets ”European Local Democracy Week” vilket tillfört en internationell aspekt.

Demokratidagarna har varit uppskattade och deltagare har varje år gett evenemanget runt snittbetyg 5, på skala 1 dåligt till 6 mycket bra. Inriktningen har varit att fördjupa dialogen och bredda deltagandet snarare än att öka antalet deltagare.

Dialogen har fördjupats av kanaler på facebook, filmer på youtube och en särskild tidning har som tagits fram för information till alla invånare.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet är att ordna en mötesplats och skapa dialog mellan förtroendevalda och invånare, föreningar, högskola, föreningar, företagare, bostadsbolag, kommunala verksamheter med flera. Det långsiktiga målet är att stärka det sociala kapitalet och öka förtroendet människor emellan samt mellan kommun och invånare i Huddinge.

Process - Så gjorde vi

Demokratidagarna bedrivs årligen i projektform. Effektmålet är att Huddinges invånare känner ett ökat förtroende för kommunen och för varandra. Projektmål är att över 2 500 personer deltar i evenemanget och att deltagarnas genomsnittliga omdöme överstiger 5 poäng (på skalan 1 - 6 där siffran 1 motsvarar omdömet ”Dåligt” och siffran 6 motsvarar omdömet ”Mycket bra”).

Projektbeställare för demokratidagarna är kommunens ledningsgrupp. I projektplanen och projektdirektiv specificeras ett antal aktiviteter inom ramen för evenemanget:

1) Bjuda in föreningar, politiska partier och kommunala verksamheter att delta med aktiviteter

2) För att stimulera till samarrangemang finns en speciell budget samt nyckelpersoner från kommun, föreningsliv, studieförbund och Södertörns Högskola bjuds in till en gemensam förworkshop under våren

3) Inom ramen för evenemanget bjuder demokrati- och mångfaldsberedningen in till dialog mellan förtroendevalda, invånare och andra aktörer i form av Open Space eller World cafe

4) Huddinge kommun deltar i Europarådets lokala demokrativecka

5) Inom ramen för evenemanget skapar kommunens fyra gymnasieskolor, SFI och Grundvux dialog mellan politiker och elever

6) Elever från Huddinges gymnasieskolor erbjuds möjligheten att göra en studieresa till Europarådet och European Youth Centre i Strasbourg, som resulterar i en öppen aktivitet under demokratidagarna

7) En kommunikationsplan med informationsinsatser före, under och efter evenemanget tas fram
Projekttiden sträcker sig från januari till december och demokratidagarna äger rum en vecka i oktober (v41 eller v42). Projektets budget har varit ca en halv miljon.

De största kostnaderna handlar om kommunikationsinsatser före, under och efter demokratidagarna i form av programtidning och filmer, studieresor för ungdomar till Europarådet samt stöd till samarrangemang i olika kommundelar.

Resultat - Så blev det

En slutrapport tas fram för att bidra till nästa års planering.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?