Open Space med elever i Upplands Bro kommun

Elever från Upplands-Brogymnasiet tillsammans med politiker och tjänstemän träffades för att prata om framtiden i Upplands-Bro på kommunens årliga Demokratidag. De använde dialogmetoden Open space.

Process

Deltagarna fick själva bestämma vad som skulle diskuteras och gruppsamtalen handlade om allt från tak över huvudet och etablering av snabbmatkedjor till kollektivtrafik, skolmat och coaching av lärare.

Dagen delades in i två pass, 75 elever hade bjudits in till varje pass och ungefär 20 politiker och ett fåtal tjänstemän från kommunen deltog.

Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande, inledde passen. Hon hälsade deltagarna välkomna och berättade om satsningen på medborgardialoger i Upplands-Bro.
Teresa Lindholm, dagens moderator, tog därefter över och berättade om metoden Open space. Metoden innebär att deltagarna är med och sätter dagordningen och att alla diskuterar det som intresserar dem och som känns angeläget för just dem.

Demokratidagens övergripande fråga som deltagarna skulle diskutera kring var: Vilka förändringar vill du vara med och bidra med för att Upplands-Bro ska bli en ännu bättre kommun för dig som ungdom?

När diskussionerna avstannat i grupperna återsamlades alla för en kort redovisning om vad de olika grupperna kommit fram till. Resultatet tar kommunens tjänstemän med sig för att sammanställa så att det kan presenteras.

Den som kände för en paus i diskussionerna hade möjlighet att måla ett bidrag på ett konstverk om demokrati. Se ovan bilder i artikeln.

Resultat

Samma kväll som Demokratidagen genomfördes träffades Kommunfullmäktige i Upplands-Bro. Upplands-Brogymnasiets elevkår var inbjudna och fick presentera de förslag och tankar som kommit fram.

Kommunen tar ungdomarnas förslag vidare både genom presentationer i respektive nämnd samt i existerande projekt på kontoren. Exempelvis tas förslaget om mötesplats och aktiviteter vidare i konkreta projekt som en planerad aktivitetspark och ungdomens hus för Kultur och fritid med mera.

En uppföljning och fördjupning av medborgardialogen med gymnasieskolan sker i maj 2016. Frågor som ska lyftas är bland annat hur en systematisk dialog och återkoppling ska ske - kanske genom ett permanent råd? Det finns olika möjligheter att diskutera.

Senast ändrad:
2017-05-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?