Exempel

Information

Ort Tjörn

Kontakt

Magdalena Patriksson, utvecklingsledare Utredning och utveckling, kommunkansliet
0304-60 10 32
magdalena.patriksson@tjorn.se

Tinna Harling, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen
0304-60 11 57
tinna.harling@tjorn.se

Marie Bergdahl, Processledare cultural planning, Kultur- och fritidsförvaltningen
marie.bergdahl@tjorn.se

Maria Bäckersten, Kultursekreterare, Kultur- och fritidsförvaltningen
0304- 60 11 79
maria.backersten@tjorn.se

Översiktsplan för Tjörn

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Tjörns Kommun arbetar med samhällsutveckling med hjälp av cultural planning metoden, som bland annat innefattar medborgardialog. Tjörns kommun har använt metoden sedan 2009. Då togs ett beslut i kommunfullmäktige. Sedan dess har vi valt att arbeta med metoden i översiktsplan, detaljplaner, i program samt i verksamhets- och handlingsplaner.

Bakgrund

Syftet med att använda metoden Cultural planning är att få fler invånare i kommunen och mer demokrati.

Metoden går ut på att ta tillvara en plats värden (eller kulturella resurser som det kallas inom Cultural planning-metoden) i utvecklingsarbetet. Genom att kartlägga dessa kulturella resurser, som är immateriella såväl som materiella, och koppla dessa till utvecklingsarbetet skapas beslut tagna med hänsyn till platsens själ och identitet.

De immateriella resurserna kan vara traditioner och levnadssätt men också dialekter, fritidsintressen såväl som kulturhistoria. Exempel på materiella resurser är byggnader såsom caféer, museer och platser, t.ex. torg och parker, men också attraktiva och mindre attraktiva platser. Genom dialog med medborgarna och genom att kartlägga de kulturella resurserna, klarnar den gemensamma bilden av en plats. All denna kunskap om platsen ligger sedan till grund för de beslut som tas. Genom gemensam analys och handlingsplan främjas samverkan och vad som ska prioriteras.

På Tjörn har vi arbetat med metoden genom workshops med medborgare, webbenkäter för allmänheten, men också genom arbete med mindre, kreativa grupper och intervjuer. Vi använder oss av nuläges- och önskekartor i de workshops vi anordnar, vilket uppskattas. För oss är det också viktigt att involvera befolkningen i utvecklingsarbetet genom att ha blandande dialoggrupper med representanter från kommunen tillsammans med representanter från föreningsliv m.m.
Organisationen bakom metoden består av en processgrupp, en förvaltningsövergripande processgrupp och en politisk styrgrupp.

Process - Så gjorde vi

I mars 2010 gav politikerna ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Tjörn. I formuleringen av uppdraget stod att tjänstemännen skulle ta fram översiktsplanen med hjälp av cultural planning metoden. Syftet med valet av metoden var för politikerna att skapa fler invånare i kommunen, genom att ta tillvara befintliga värden och identifiera befintliga brister.

Tidigt i processen genomfördes ett arbete där medborgarna bjöds in att göra sitt vykort av Tjörn samt svara på olika frågor, bland annat om Tjörns identitet, värden och brister. Under tiden översiktsplanen var på samråd fanns denna enkät om Tjörns själ på webben, i kommunens samtliga bibliotek samt på medborgarkontoret. Vi gjorde också mycket uppsökande verksamhet, var med på olika evenemang samt jobbade med kommunens samtliga femteklassare.

622 personer svarade på enkäten om Tjörns själ. De svarande var av blandade åldrar och kom från kommunens samtliga delar. En sammanställning och analys av de inkomna svaren ingick som en bilaga till utställningshandlingen av ÖP 2013. Under samrådstiden genomfördes även samrådsmöten med dialog i form av rundabordssamtal, med enkäten som utgångspunkt för samtalen. På så sätt utnyttjades planprocessen till att få samtal om de mjuka frågorna. Under utställningen av Översiktsplan 2013 har rapportens resultat funnits på hemsidan samt ställts ut på biblioteket i Skärhamn. Allmänheten och de deltagande skolbarnen bjöds också in för att ta del av materialet. Resultaten av dialogarbetet har inarbetats i de övergripande målen och strategierna i Översiktsplan 2013. Efter antagandet har en handlingsplan tagits fram där medborgarnas synpunkter finns med för att kunna följas upp. Dessa synpunkter har sammanfattats i något som kallas ”medborgarnas strategier”

Resultat - Så blev det

Arbetssättet har resulterat i en samsyn mellan politiker och tjänstemän vilka frågor som är viktiga att prioritera i fortsatt utvecklingsarbete. Ett exempel på en brist är det stora behovet av billiga lägenheter för unga och gamla. Detta identifierade behov har resulterat i en stor politisk enighet i vikten av att prioritera detaljplaner som kan ge just denna typ av bostäder.

Ett värde som har identifierats under processen är hur viktigt havet är för Tjörns identitet och medborgarna har tydligt sagt att man är allra mest stolt över möjligheten att komma ner till vattnet nästan överallt. Detta är en fråga som kan bevakas i både bygglov och planering.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?