Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Ungdomar, dialog och en skatepark

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Om hur en lyckad organisation och olika dialogformer möjliggjorde byggandet av Värmlands första skatepark i betong.

Bakgrund

Forshaga kommun har ungefär 11300 invånare och nära en tredjedel av kommuninvånarna är under 25 år. För att de ska trivas och bära med sig en positiv bild av sin kommun är det viktigt att de får uttrycka vad de tycker och att de ser att det de säger har betydelse. Kommunen behöver erbjuda dem många olika sätt att föra dialog så att så många som möjligt ges möjlighet att påverka.

Process - Så gjorde vi

SKL:s ungdomsdialogprojekt och Paletten

Under åren 2008-2010 deltog Forshaga kommun i ett nätverksprojekt med SKL som syftade till att bättre ta hand om idéer hos unga och att förbättra ungdomsdialogen. Nya metoder för att lyssna in unga kommuninnevånares idéer utvecklades och de olika sätten att föra dialog på kallade vi Paletten. Paletten utvecklades efter hand och former för dialog som möter olika behov och olika grupper av ungdomar skapades och systematiserades. Det var nu som Forshaga ungdomsråd (FUR), politikermöte, fokusgrupper, husråd och arbetet med påverkanstorg och dialogcaféer startade.

Forshaga Ungdomsråd (FUR)

Forshaga Ungdomsråd (FUR) har en viktig roll när det gäller att vaska fram idéer bland ungdomar i kommunen och att se till att de blir verklighet. FUR består av ungdomar från våra två högstadieskolor som ligger i de två centralorterna Forshaga och Deje, och gymnasieelever från kommunen som går i gymnasieskolor i Karlstad. De har möte varannan vecka och är spindeln i ungdomsinflytandenätet. Varje termin besöker de kommunens högstadieskolor för att lyssna in elevernas tankar, önskemål och idéer, som sedan ligger till grund för deras terminsplan. Metoden de utvecklat kallas Påverkanstorg.

Påverkanstorg

Påverkanstorg genomförs av FUR varje termin på båda högstadieskolorna och innebär att elever för fram aktivitetsförslag och idéer på saker man vill förändra i kommunen på stora klotterplank som sätts upp i skolan.

Fokusgrupper

FUR tillsätter fokusgrupper vid behov. En Fokusgrupp kan ansvara för planering och genomförandet av ett arrangemang som t ex UKM-festivalen (kulturfestival). En Fokusgrupp kan också arbeta med en speciell fråga där man vill ha någon form av förändring, exempelvis mot främlingsfientlighet och kränkande behandling eller nya mötesplatser för ungdomar (skatepark).

Husråd

Forshagas fritidsgård, Träffen och fritidsgården på Kulturhuset i Deje har var sitt husråd. De möts varannan vecka och diskuterar, genomför och lämnar förslag som rör verksamheten, lokaler, sortiment, mm.

Dialogcafé

FUR bjuder årligen in till minst två dialogcaféer mellan ungdomar i kommunen och kommunala beslutsfattare. Inbjudan sker i samarbete med kommunstyrelsen. Högstadieskolornas och Forshagaakademins (gymnasiefriskola) elevråd, fritidsgårdarnas husråd och aktuella fokusgrupper bjuds in att delta i dialogcaféerna.

Politikermöte

Forshaga Ungdomsråd möter Kommunstyrelsens arbetsutskott varje termin. De tar upp aktuella frågor och de idéer och förslag som vaskats fram genom påverkanstorg, fokusgrupper, husråd och dialogcaféer.

Skatepark

Under 2010 och 2011 genomfördes flera dialoger utefter paletten som alla pekade åt samma håll. Det fanns ett stort skateintresse hos kommunens unga som kommunen redan tidigare hade kunskap om, men nu kunde dokumenteras och redovisas mer systematiskt. Det var avgörande för det modiga politiska beslut som togs att avsätta 3 miljoner kronor till byggnation av en utomhusskatepark i betong. September 2013 invigdes den 600 kvadratmeter stora parken, den första i sitt slag i Värmland.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?