Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Ungas röst i Sandviken

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Denna medborgardialog är ett exempel på hur man ger unga en röst. Den är uppdelad i två faser. Den första handlar om att samla in information genom en enkät riktade till unga. I den andra fasen tar projektledaren innehåller och en ung fokus grupp möjlighet att reflektera på resultatet och komma med sina egna åtgärdsförlag.

Process - Så gjorde vi

Fas 1: LUPP – en enkät

Under hösten 2013 genomförde Sandvikens kommun LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som är MUCF (myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor) enkät för att mäta ungdomars livssituation i en kommun. För att en enkät ska vara en lyckad medborgardialog är det viktig att ha hög svarsfrekvens. I vår enkät hade vi över 90 % svarsfrekvens för både högstadiet och gymnasiet.

Totalt svarade ca 700 elever på LUPP i Sandviken.  För att nå en sådan hög svarsfrekvens var två saker avgörande. Dels fanns beslut i kommunstyrelsen att LUPP skulle genomföras. Lupp genomförs oftast i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet.

För att öka legitimiteten så var projektledaren (tillika barn- och ungdomsstrategen) ute i alla skolor och berättade för lärare och skolledning om varför vi genomför LUPP. Projektledaren var också med i samtliga klasser när de genomförde LUPP:en. Inledningsvis höll projektledaren ett kort föredrag om LUPP och varför den genomfördes. Stor vikt lades vid att respondenterna (eleverna) gjorde

Sandvikens kommun en tjänst genom att svara. Att vi som kommun behövde deras hjälp för att ta bättre beslut riktade till unga. Luppen fylldes i digitalt men projektledaren hade med LUPP:en även i pappersform för att garantera att alla som var på plats skulle ges möjlighet att svara. Projektledaren prickade också av alla som var där på en klasslista för att kunna återkomma till de elever som inte var på plats.

När eleven var klar med enkäten fick hen en garanti där vi tackade för hen deltagande och garanterade att:
- att du som genomför LUPP kommer att få en återkoppling där de samlande svaren redovisas.
- att berörda politiker och tjänstemän i kommunen ska ta del av LUPP och reflektera över resultatet.
- att resultatet i LUPP ska påverka det fortsatta arbetet med ungdomspolitik i Sandvikens kommun.
Garantin var underskriven av projektledaren och ett kommunalråd.  Varje elev fick också en godisklubba som tack.
En annan viktig kugge att LUPP 2013 blev lyckad var att vi innan vi samlade in svar hade anlitat en konsult som skulle sammanställa svaren och skriva en rapport. Detta gjorde vi tillsammans med Region Gävleborg. Detta gjorde att vi redan i februari hade en klar rapport som kunde presenteras i fullmäktige och nämnder.

Fas 2: Kommunutvecklare – en fokusgrupp

För att veta vad som är orsaken till resultatet så anställde jag sommaren 2014 fem kommunutvecklare. Deras uppgift var att på tre veckor analysera resultatet och själva ta fram förslag på hur de kunde åtgärdas. Kommunutvecklarna var mellan 14-18 år gamla och arbetade i tre veckor. Resultatet blev en rapport med 33 förslag inom 14 olika områden. Dessa sammanställde i en rapport. Det var viktigt att rapporten var modern och snyggt designad för att man skulle ta den på allvar. 

Projektledaren valde även att inte ändra något i texterna som kommunutvecklarna skrivit utan de skulle vara deras ord till 100 %. Detta projekt fick stort genomslag i media och kommunutvecklarna fick möjlighet att presentera sina resultat för den högsta kommunledningen. Det var en utmaning att förklara för kommunen att dessa fem kommunutvecklare skulle ses som en fokusgrupp och inte nödvändigtvis representera alla unga. Projektet med kommunutvecklare varför att visa på en metod på hur alla förvaltningarna kan arbeta vidare med Lupp resultatet.

Resultat - Så blev det

Sammanfattning -Tips för att nå ett bra resultat i en enkät:
• Ha ett beslut från högsta ledningen
• Delegera inte ansvaret för få in svaren. Det som ansvarig måste också själv vara intresserad av ett bra resultat.
• Förklara varför och garantera respons till respondenterna

Tips för Fokusgrupp/kommunutvecklare:
• Lägg tid på att välja ut gruppen och jobba ihop gruppen
• Ha resurser för belöningar till fokusgruppen och att göra en snygg produkt
• Ge fokusgruppen verktyg i from av utbildning och material
• Låt fokus gruppen jobba självständigt och respektera deras sätt att formulera sig.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?